Bakgrunn

Lakse-organisasjonene for Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) har vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen. Dette skal foregå gjennom å fremme internasjonalt samarbeid om forvaltning og forskning. Miljødirektoratet ønsket en større satsing også nasjonalt, og har derfor bedt Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver om å ta initiativ og koordinere aktiviteter i løpet av Villaksens år i Norge. Villaksens år i Norge skal ha fokus den fantastiske villaksen og dens rolle i nordmenns liv. Både fiskere og folk som aldri har tatt i en fisk er målgruppen for villaksens år, og vi håper å nå flest mulig av Norges befolkning gjennom en rekke arrangement i hele landet.

 

 

 

Trykk under for å komme til NASCOs nettsider

Trykk under for å komme til yearofthesalmon.org

Trykk under for å komme til NPAFCs nettsider

 

 

 

#villaks2019

på Instagram
se bildene

 

 

Bruk av logo

 

Det er utarbeidet en egen logo som kan brukes i markedsføring av arrangement og lignende under det Internasjonale Villaksens År.

For nedlasting av og vilkår for bruk av logo sjekk ut informasjonen på International Year of the Salmon sine nettsider.