Villaksen i tall

0
laks i Norge
0
vassdrag med egen laksebestand
0
rognkorn en hunnlaks på 7 kg gyter
0
antall grunner til å bry seg om laks

 

 

Fire grunner til å ta vare på villaksen:

  1. Atlantisk villaks den eneste ville arten av laks i Europa, og vi har rundt 1/3 av den totale populasjonen i vårt land.

  2. Villaksen har vært her i Norge siden forrige istid, og har siden vært av stor betydning for oss mennesker som har levd her.

  3. Årlig løser rundt 60.000 mennesker fiskeravgiften som gir tillatelse til å fiske anadrom laksefiske. Det vil si at en hel del mennesker per dags dator fisker anadrom fisk, og det er plass til flere!

  4. Laksen er en art med stort potensiale for turisme, og lokal verdiskapning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stortinget har vedtatt at vi skal ha 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestill plakat
Fyll ut informasjonen under så sender vi deg et eksemplar av plakaten om den fantastiske villaksen.

 

 

Sjekk ut ressursene under for mer fakta om villaksen