Innholdet i brosjyren i tekstformat:

Hva er det Internasjonale Villaksens År?

Lakseorganisasjonene for Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) har vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for villaksen, og dette skal feires både lokalt og sentralt i Norge. Norske Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund har takket ja til Miljødirektoratets tilbud om å arrangere og koordinere markeringen her i landet.

Hvorfor markerer vi villaksen?
Hensikten med markeringa er å sette et positivt fokus på villaksen. Vi håper å få frem de gode historiene om villaks og mennesker, samtidig som vi tilrettelegger og motiverer for å skape nye historier. Derfor er det veldig viktig å skape mye aktivitet lokalt!
Lokalt engasjement
Under følger en rekke forslag til aktiviteter som forvaltningslag, lokalforeninger og andre kan gjøre i forbindelse med villaksens år. Aktivitetene kan gjerne spres gjennom hele året.
Målgruppe
På internasjonalt nivå er det bestemt at målgruppen i denne markeringen skal være folk flest, sportsfiskere og barn og unge. Hvert arrangement tilpasses inn mot en spesifikk målgruppe for å treffe denne best mulig, men vi vil passe på at vi kan tilby noe for «alle».
Søk tilskudd
Hvis din forening eller lokallag ønsker å bidra med aktiviteter kan du søke tilskudd her

 

 

 

Barnehage og skole – det er her framtiden er!

Undervisning på skolen

Tilby at dere kan arrangere en «laksedag» for en skoleklasse. Laksedagen kan gjerne være todelt, med en teoretisk del innendørs og en praktisk del med fisking. Vi vil lage undervisningsopplegg som kan brukes, nedlastning fra nettsiden villaks2019.no.

«Villaksen Salomon»

André Vaaler har skrevet boken «Villaksen Salomon» (2012). Boken handler om laksens liv og syklus, og er skrevet på en spennende og fantasifull måte med barn som målgruppe. Lakseprofessor og forsker Audun Rikardsen har bidratt med faktagrunnlaget. Denne kan deles ut på barnehager og skoler, eller brukes som premier i andre sammenhenger.

Dele ut plakater

Norske Lakseelver har lagd en plakat som illustrerer laksens livssyklus. Denne kan deles ut til skoler. Bestilles fra villaks2019.no

 

Tegnekonkurranse

Arranger tegnekonkurranse på barneskolen. Gi skolen en konkret tegneoppgave, for eksempel: Tegn en laks i elva, eller Tegn deg selv på fisketur i elva. Tegningene kan stilles ut, for eksempel i gågata, på biblioteket eller på kommunehuset, og dere kan foreta en mer eller mindre høytidelig kåring av den beste tegninga.

 

Kultiveringsarbeid

Elever kan inviteres til å bli med på planlagt kultiveringsarbeid. De kan være med å fiske stamlaks, ha besøk i klekker, være med på utsett av yngel, rydde i sjøørretbekker og legge ut gytegrus. Denne typen fiskestellsarbeid er inspirerende og konkret, og veldig lærerikt.

 

Få lokalpolitikerne med på laget – vinn fram!

I 2019 skal det være kommunevalg og da er det en gylden mulighet til å snakke villaks med lokalpolitikerne. Politikere er mer tilgjengelige enn du tror! Det er stort sett svært lett å få tak i telefonnummer og e-post adresse til politikerne på hjemmesiden til kommunen/ fylket. Politikere er tross alt folkevalgte og jobben deres er i stor grad å være i kontakt med folket.

1 En måte å fremme villaksens sak på er å holde en presentasjon under et møte. Kommunene og fylkeskommunene legger ut møtekalendere for kommunestyret, fylkestinget og andre politiske utvalg på nettet flere måneder i forveien. På slike møter gis det ofte plass til korte presentasjoner fra organisasjoner og interessegrupper. Heltidspolitikere, f.eks. ordførere og enkelte utvalgsledere, er mer fleksible på aktuelle møtetidspunkt. I alle tilfeller bør man være ute i god tid med en forespørsel om en presentasjon, da kalenderne og saklistene raskt blir fylt opp.

2 Inviter politikerne på befaring og fisketur. Laksefiskesesongen er gjerne en travel tid, men det er nettopp på elvebredden og under fiskesesongen at vi kan lage en unik ramme for et politikerbesøk, og sjansen for at budskapet fester seg er langt større når det fremføres i det rette miljøet. Kaffeservering med lokale råvarer er hyggelig, og understreker hvordan fisketurisme kan skape ringer i vannet for andre næringsaktører i dalføret. Og til slutt må dere prøve fiskelykken!

 

Nyvalgte kommune- og fylkespolitikere er ofte ekstra åpne for å lære og sette seg inn i saker de ikke kjenner godt, og vil være mer verdt å bruke tid på enn politikere som man vet er på vei ut.

Husk at det er mange laksefiskere og villaksvenner i politikken, på tvers av partigrensene. Disse har gjerne en brukbar grunnforståelse og – kunnskap, og med litt ekstra oppfølging fra foreningen kan de bli enda tryggere i argumentasjonen og mer motiverte til å fremme villaksinteressene.

 

Inviter
- Kurs og media

Gjør fiskerne gode og trygge
Det kan arrangeres ulike typer kurs gjennom hele året. Vår erfaring er at kursene blir bedre og mer nyttig hvis de tilpasses en konkret målgruppe. Dette kan være for eksempel barn, ungdom, damer, innvandrere eller nybegynnere. Kanskje kan dere som arrangører sponse hele eller deler av deltakeravgiften? Eller kanskje kan man få lokale bedrifter eller andre til å bidra økonomisk? Her er noen forslag:

Kurs i laksefiske

Kurs i fluebinding

Kurs i fluefiske

Kurs i sjøørretfiske

Kurs i båtfiske (roing)

Kurs i gjenutsetting

Kurs om sikkerhet i elv

Bruk sosiale og lokale medier

Radio: Legg inn en forespørsel om å få laks som tema i et av programmene. Dette kan være fakta, fiskeskrøner, eller en blanding.
TV: Inviter dem med til å dekke laksearrangementene deres.
Avis: Journalistene bør tipses jevnt og trutt gjennom hele året, spesielt i forbindelse med sesong. Skriv leserinnlegg og artikler om for eks. aktuelle lokalpolitiske saker, reportasjer fra arrangement, oppsummering av sesongen, status på klekkeriet. Husk å bruke gode bilder!
Nettside: Husk å oppdatere egen nettside med all relevant arrangementsinformasjon. Alle arrangement som sendes inn til oss blir lagt inn i arrangementskalenderen på nettsiden villaks2019.no
Sosiale media: Lag gjerne en egen facebookside/ -arrangement for de aktivitetene dere planlegger. Hvis foreningen bruker instagram kan dere markedsføre deres egen emneknagg. Vi bruker #villaks2019

Andre aktiviteter

Det finnes mange forskjellige aktiviteter som engasjerer mange. Igjen er det en fordel om aktivitetene kan tilpasses ulike målgrupper, og gjerne også arrangeres på andre tidspunkt enn under laksesesongen.

Villaksens dag
Ha åpen dag i elva og tilby laksefiske. Kjør gjerne flere aktiviteter samtidig, som fluebinding, historietid rundt bålet, eller visning av yngel i akvarium. Er det noen som har kulinariske talenter som kan tilberede villaks over bålet? Tilpass gjerne program og aktiviteter til en utvalgt målgruppe.

Ungdomsfiske gjennom hele sesongen
For å rekruttere flere til laksefiske er det mange grep vi kan gjøre, og det aller viktigste er at vi lar ungdommen få fiske mye. Dagsarrangement er gode innfallsporter, men det blir ofte for lite. Arranger ungdomsfiske.

Eksempel på opplegg:
Ungdom 14-20 år kan fiske gratis hver onsdag. Må ha med eget utstyr og redningsvest er påbudt. Opprett en facebookside hvor all informasjon legges ut. Her annonseres det hvor ukas ungdomsfiske skal foregå og annen relevant informasjon. Ungdom under 18 må levere skriftlig tillatelse fra foreldre om at de har lov til å delta.

Store forsamlinger
I hele Norge arrangeres det en rekke markeder, festivaler og lignende i løpet av året. Kanskje kan dere bruke disse arenaene til å vise publikum villaks?

Visning laksefilm
Vi lager nå filmen «Norge rundt i lakseelvene». Filmen produseres av Pandora Film A/S, som også produserte TV-serien «Den fantastiske villaksen». Dette blir en kortfilm på rundt 30 minutter, som vi planlegger å vise utendørs på ulike steder i landet. Filmen er satt sammen av filmklipp fra mange av landets lakseelver og skal vise laksefiske fra sin beste side. Hvis det er ønskelig kan dere låne denne filmen av oss og arrangere «laksekino» på klubbhuset, skolen, kulturhuset, eldrehjemmet eller andre egnede steder.

Laksekafé
Det enkleste er ofte det beste, så hva med å arrangere hyggelige stunder på forsamlingshuset eller kafeen? Sørg for fulle kaffekanner, arranger en laksequiz, ha fiskeskrøne-fortelling, og vis fangstbilder fra årets sesong. Her kan man også gjerne leie inn en foredragsholder som kan fortelle historier eller dele kunnskap.

Båttur
Arranger båttur i elva. Å se elva og laksefiskere fra båt er en ny opplevelse for mange, eller et hyggelig «gjensyn» for eldre som ikke har fiska på lang tid.

Tur til elva
Legg til rette for en elvevandring eller befaring i vassdraget, som ender opp ved en gapahuk eller bålplass. Kok bålkaffe og se på de som fisker. Kan middagen tilberedes ute? Kanskje kan noen eldre fortelle om laksefiske før i tiden og noen av dere kan fortelle om laksefiske i dag. Turen tilpasses målgruppe og interessefelt.

Universell tilrettelegging
Laksefiske bør være for alle, men ikke alle elver og fiskeplasser har like god framkommelighet. Kan foreningen arrangere en fiskedag i elva for de med behov for ekstra tilrettelegging?

Samarbeid om gjennomføring
For å få til en størst og best mulig markering av villaksåret 2019 der du bor er det en stor fordel å få med andre lokale aktører til å bringe fram budskapet.
Hvilke lokale organisasjoner eller foreninger kan være aktuelle å samarbeide med? Grunneiere, elveeierlag, DNT, Bygdekvinnelaget, Speidergruppa, andre?

Hva kan dere lære bort?
Kan foreningen holde kurs eller foredrag om villaks, laksefiske, elvekultur, lokal fiskehistorie eller lignende? Dette kan for eksempel være restauranter, hoteller, kafeer, turistinformasjon, historielaget, lokallag av DNT, Røde Kors eller Bygdekvinnelaget. Slike samarbeid kan bidra til økt forståelse for betydningen av det lokale laksefiske.

Vis elva fra sin beste side – inviter til dugnad
Når villaksens skal markeres i 2019 er det veldig hyggelig om det ryddes og ordnes litt ekstra ved elva og fiskeplassene. Inviter til en hyggelig dugnad!

- Bygging eller oppussing av allerede eksisterende gapahuker og bålplasser.
- Sørg for tilgjengelige søppelkasser og system for tømming.